fbpx
ODDAJ DO WINDYKACJI

Zmiana nazwy spółki EULEO

Informujemy, iż jednomyślną uchwałą wspólników z dnia 31 grudnia 2020, zmianie uległa oficjalna nazwa spółki EULEO, NIP9451946623

Dotychczasowa nazwa:

EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Bociana 22, 31-231 Kraków

Nowa nazwa:

EULEO G. Grzesiak spółka komandytowa
ul. Bociana 22, 31-231 Kraków

Skład osobowy spółki, udziały wspólników, adres spółki, numery NIP, REGON, KRS pozostają bez zmian.