fbpx
ODDAJ DO WINDYKACJI

Rozważna Firma Plus

Rozważna Firma Plus to tytuł przyznawany od 2018 roku wybranym przedsiębiorstwom, które od kilku lat promują najlepsze wzorce wysokiej kultury finansowej w obrocie gospodarczym oraz konkretne działania związane z rozważnym zarządzaniem należnościami i prowadzeniem biznesu zgodnie z normami opisanymi w Kanonie Dobrych Praktyk Rozważna Firma.

 

 

 

Korzyści z udziału w programie

 

Tytuł przyznawany tylko za długoletnie stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu należnościami, co zwiększa wiarygodność wśród kontrahentów i instytucji finansowych.
 

Promowanie wysokiej kultury finansowej w obrocie gospodarczym.
Przynależność do elitarnej grupy „Rozważnych Firm Plus” w Polsce.
Możliwość korzystania ze specjalnych bannerów informujących o udziale w programie.

 

W czerwcu 2013 r. program certyfikowania Rozważna Firma został objęty patronatem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Jesteśmy przekonani, iż patronat tak prestiżowej organizacji pozwoli jeszcze skuteczniej rozwijać i propagować ideę Rozważnej Firmy wśród polskich przedsiębiorstw.

 

Doceniamy fakt, że firma EULEO realizuje cele statutowe Polskiego Związku Windykacji poprzez kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, a także wspieranie oraz wyróżnianie przedsiębiorstw, które szczególnie dbają o prowadzenie rzetelnego i odpowiedzialnego biznesu.