fbpx
ODDAJ DO WINDYKACJI

Certyfikaty

Rozważna Firma
Rozważna Firma Plus
Rozważny Manager Finansowy

Rozważna Firma to tytuł przyznawany od 2004 roku wyłącznie wybranym przedsiębiorstwom, które w sposób szczególny dbają o rozważne i mądre prowadzenie biznesu, a poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy moralności płatniczej w całej branży. Dzięki swojej postawie, Rozważna Firma wpływa na podniesienie pewności obrotu gospodarczego, wdrażając metody sprawdzania kontrahentów oraz stosując narzędzia zapobiegające utracie płynności finansowej.

Tytuł Rozważna Firma jest jednocześnie gwarancją wiarygodności, rzetelności oraz odpowiedzialności przedsiębiorstwa, które postępuje zgodnie z zasadami Kanonu Dobrych Praktyk.

 

 

 

Korzyści z udziału w programie

 

Podniesienie wiarygodności przedsiębiorstwa wśród kontrahentów, pracowników i instytucji finansowych.
Budowa wizerunku przedsiębiorstwa promującego i wspierającego rzetelny biznes oraz uczciwe i terminowe rozliczenia finansowe.
Przynależność do elitarnej grupy 500 „Rozważnych firm” w Polsce.
Realne wsparcie udzielone idei transparentnego i uczciwego biznesu.
Możliwość przyznania specjalnych rekomendacji dla 5 wybranych odbiorców, którzy wykazują się rzetelnością i wiarygodnością.
Możliwość korzystania ze specjalnych bannerów informujących o udziale w programie.

 

W czerwcu 2013 r. program certyfikowania Rozważna Firma został objęty patronatem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Jesteśmy przekonani, iż patronat tak prestiżowej organizacji pozwoli jeszcze skuteczniej rozwijać i propagować ideę Rozważnej Firmy wśród polskich przedsiębiorstw.

 

Doceniamy fakt, że firma EULEO realizuje cele statutowe Polskiego Związku Windykacji poprzez kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, a także wspieranie oraz wyróżnianie przedsiębiorstw, które szczególnie dbają o prowadzenie rzetelnego i odpowiedzialnego biznesu.

 

Rozważna Firma Plus to tytuł przyznawany od 2018 roku wybranym przedsiębiorstwom, które od kilku lat promują najlepsze wzorce wysokiej kultury finansowej w obrocie gospodarczym oraz konkretne działania związane z rozważnym zarządzaniem należnościami i prowadzeniem biznesu zgodnie z normami opisanymi w Kanonie Dobrych Praktyk Rozważna Firma.

 

 

 

Korzyści z udziału w programie

 

Tytuł przyznawany tylko za długoletnie stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu należnościami, co zwiększa wiarygodność wśród kontrahentów i instytucji finansowych.
 

Promowanie wysokiej kultury finansowej w obrocie gospodarczym.
Przynależność do elitarnej grupy „Rozważnych Firm Plus” w Polsce.
Możliwość korzystania ze specjalnych bannerów informujących o udziale w programie.

 

W czerwcu 2013 r. program certyfikowania Rozważna Firma został objęty patronatem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Jesteśmy przekonani, iż patronat tak prestiżowej organizacji pozwoli jeszcze skuteczniej rozwijać i propagować ideę Rozważnej Firmy wśród polskich przedsiębiorstw.

 

Doceniamy fakt, że firma EULEO realizuje cele statutowe Polskiego Związku Windykacji poprzez kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, a także wspieranie oraz wyróżnianie przedsiębiorstw, które szczególnie dbają o prowadzenie rzetelnego i odpowiedzialnego biznesu.

Tytuł Rozważnego Managera Finansowego jest przyznawany od 2018 roku osobom, które zostają wyróżnione za podejmowanie rozważnych działań w zarządzaniu kredytem kupieckim i należnościami firmowymi oraz realnie wpływają na zmianę mentalności polskich przedsiębiorców, a zwłaszcza do podnoszenia ich moralności płatniczej.

 

 

 

Korzyści z otrzymanego tytułu

 

Potwierdzenie umiejętności rozważnego zarządzania należnościami.

 

Zwiększenie wiarygodności i autorytetu w kontaktach z kontrahentami.

 

Podkreślenie pozytywnego oddziaływania na otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa.
Możliwość korzystania ze specjalnych bannerów informujących o udziale w programie.