fbpx
ODDAJ DO WINDYKACJI

Prawo przedsiębiorców

W dniu 30 kwietnia 2018 roku weszła w życie najważniejsza ustawa wchodząca w skład tzw. Konstytucji biznesu, tj. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. Określa ona zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie.Nowa ustawa zastąpiła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku, która tym samym została uchylona. Mec. Matyldy Burczyńskiej – Radym opracowała w niniejszym artykule najważniejsze informacje dotyczące nowej ustawy.

Czytaj cały artykuł