fbpx
ODDAJ DO WINDYKACJI

Zakup pakietów wierzytelności

Zakup wierzytelności trudnych
Czyszczenie bilansu

Zakup wierzytelności trudnych

Chcesz pozbyć się należności po bezskutecznej egzekucji komorniczej? Świetnie, sprzedaj je nam. Potrafimy racjonalnie zarządzać wierzytelnościami trudnymi, mamy detektywów, którzy ustalą majątek dłużników.

Warunkiem, który należy spełnić, aby sprzedać nam dług, jest inwentaryzacja spraw umorzonych w postępowaniu egzekucyjnym za ostatnie 10 lat. Usystematyzowany pakiet podlega naszej weryfikacji i wycenie.

Sprzedaż odbywa się w formie umowy cesji wierzytelności, z podpisami notarialnie poświadczonymi, oczywiście my pokrywamy koszty związane z transakcją oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Co to jest należność przedawniona?

Przedawnienie należności następuje w momencie upływu czasu dochodzenia wierzytelności na drodze powództwa cywilnego. Zgodnie z przepisami k.c. termin przedawnienia wynosi 10 lat, natomiast dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to 3 lata.

 

 

Czy mogę sprzedać inne pakiety należności?

Skupujemy wyłącznie pakiety należności trudno ściągalnych, czyli np. po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

Czyszczenie bilansu

Masz w aktywach należności przedawnione, nieściągalne, tj. po bezskutecznej egzekucji komorniczej lub  nierokujące na spłatę? Sprzedaj je nam i przywrócić porządek w bilansie. Pozbądź się „złych należności”, rozwiąż odpisy aktualizujące i oczyść bilans przedsiębiorstwa.

Czy usługa jest zgodna z prawem?

Tak, usług jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem. Korzystają z niej także kancelarie prawne oraz firmy księgowe.