fbpx
ODDAJ DO WINDYKACJI

Usługi detektywistyczne

Skip tracing
Ustalanie aktualnego majątku dłużnika
Ustalanie zbytego majątku dłużnika

Skip tracing

Chcesz zgodnie z obowiązującym prawem ustalić dane teleadresowe dłużnika? Skorzystaj z usług EULEO. Współpracujemy z licencjonowanymi detektywami, którzy mają doświadczenie w wyszukiwaniu danych.

W ramach usługi ustalimy:

• PESEL – unikalny, statystyczny numer identyfikacyjny każdego obywatela polskiego, czynnik krytyczny dla każdego etapu śledzenia,

• nazwiska rodziców dłużników,

• miejsce siedziby (zameldowania),

• aktualny adres pocztowy,

• aktualne miejsce faktycznego pobytu,

• ważne numery telefonów.

Czy skip tracing realizujecie też w innych państwach?

Tak. Dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami świadczymy tę usługę w większości kluczowych gospodarczo regionach świata, pod warunkiem, że jest to w tym państwie prawnie dozwolone.

Ile kosztuje zagraniczny skip tracing?

Ceny są zróżnicowane w zależności od państwa. Partnerzy, z którymi współpracujemy kierują się obowiązującymi w ich kraju regulacjami prawnymi z obszaru skip tracingu.

Czy w ramach usługi można ustalić większą ilość danych?

Skip tracing na terenie kraju dostarcza tylko wymienionych w opisie informacji. Większy zakres danych dostarcza usługa ustalenia aktualnego majątku dłużnika.

Informacje ustalone w ramach zagranicznego skip tracingu mogą się od siebie różnić w zależności od państwa, w którym jest on prowadzony.

Ustalanie aktualnego majątku dłużnika

Chcesz poznać aktualny majątek dłużnika, włącznie z nieruchomościami, ruchomościami i udziałami w innych podmiotach? Zleć nam przygotowanie ustaleń majątkowych, a współpracujący z nami licencjonowani detektywi ustalą m.in.:

  • miejsce zameldowania/pobytu i dane teleadresowe,
  • powiązania danej osoby z innymi podmiotami gospodarczymi,
  • udziały w innych podmiotach (udziały w spółkach, akcje),
  • numery ksiąg wieczystych posiadanych nieruchomości,
  • satelitarne obrazy nieruchomości,
  • numery ksiąg wieczystych zbytych nieruchomości, wraz z datami zbycia.

Specyfika informacji zamieszczonych w raporcie detektywistycznym sprawia, iż mają szereg zastosowań zarówno z punktu widzenia przedsiębiorcy jak i firmy windykacyjnej.

W jakim celu mogę wykorzystać informacje zawarte w raporcie?

Ustalenie składników majątku dłużnika jest użyteczne. W windykacji polubownej wiedza ta może być wykorzystana w procesie negocjacyjnym. Dłużnik często nie docenia windykatora i jego wiedzy o windykowanym podmiocie. Uświadomienie mu posiadanych informacji o możliwych do zwindykowania  aktywach oraz uprawdopodobnienie ich utraty w procesie windykacyjnym, niemal zawsze zmienia postawę dłużnika i uruchamia w nim „ukrytą wolę” spłaty zadłużenia.

Na etapie sądowym wiedzę tę możemy wykorzystać do szybkiego zajęcia składników majątkowych, wyprzedzając innych wierzycieli przy wpisie do hipoteki nieruchomości, co niebagatelnie zwiększa szanse na odzyskanie długu. Należy mieć świadomość, iż w takiej sytuacji komornik nie traci czasu na ustalenia, mając we wniosku egzekucyjnym wskazane konkretne przedmioty do zajęcia. Wiedza taka pozwala także firmie windykacyjnej (wierzycielowi) dobrze zarządzać procesem egzekucji komorniczej, tak aby uniknąć tzw. zbiegu egzekucji i utraty kontroli nad sprawą przez wybranego przez nas komornika.

Jakie są ceny usług detektywistycznych?

Ustalenie majątku dłużnika to koszt od 900 zł do 2000 zł.

Ile czasu potrzeba na wykonanie usługi?

Czas potrzebny na lokalizację osoby i jej majątku wynosi zazwyczaj 14-30 dni.

Ustalanie zbytego majątku dłużnika

Twój dłużnik twierdzi, że nie ma z czego uregulować należności? Detektyw, z którym współpracujemy, skutecznie ustali zbyty majątek dłużnika.

Częstą praktyką nieuczciwych dłużników jest wyzbywanie się majątku, w celu uniknięcia odpowiedzialności za długi. Dzieje się to w fikcyjnych transakcjach, gdzie majątek zmienia właściciela.

W ramach usługi ustalimy dla Ciebie fakt, w jaki sposób majątek został zbyty. Jeśli nieuczciwie, to prawnik może unieważnić taką transakcję. Prawo to przysługuje z instytucji tzw. skargi paulińskiej. Radca prawny lub adwokat z kancelarii EULEO wykaże, że głównym celem transakcji było pokrzywdzenie wierzyciela poprzez uniemożliwienie zaspokojenia ze zbytej nieruchomości, w związku z czym jest ona nieważna.

Po ustaleniu przez detektywa zbytego majątku, na Twoje życzenie możemy przekazać sprawę do kancelarii EULEO.

Jaka podstawa prawna pozwala na gromadzenie tych informacji?

Usługi detektywistyczne są realizowane w oparciu o przepisy specjalnej ustawy o usługach detektywistycznych i podporządkowanych jej aktów wykonawczych. Może je świadczyć wyłącznie firma wpisana do rejestru usług regulowanych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Spółka taka musi zatrudniać zawodowych detektywów. Muszą oni być także obecni w zarządzie przedsiębiorstwa.

Detektyw w myśl przepisów prawa to osoba posiadając odpowiednią licencję, wydaną przez wojewódzkiego komendanta policji. Osoby i firmy wykonujące usługi detektywistyczne bez odpowiednich zezwoleń, czynią to bezprawnie, narażają się na odpowiedzialność karną i finansową.