fbpx
ODDAJ DO WINDYKACJI

Szkolenia

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wierzytelności
(zamknięte, otwarte, webinary)
Szkolenia prawne w zakresie bezpieczeństwa działalności gospodarczej
(zamknięte)

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wierzytelności
(zamknięte, otwarte, webinary)

Należności pod specjalnym nadzorem cz. I - Stop dłużnikom. 28.02.2020 ODBYŁO SIĘ

Podczas szkolenia poznają Państwo metody pozyskiwania informacji i ich praktycznego wykorzystaniaw procesie podjęcia decyzji o sprzedaży z odroczonym terminem płatności, a także prawne aspekty zawierania umów, w tym właściwa reprezentacja i zakres odpowiedzialności cywilnej klienta oraz rodzaje zabezpieczeń majątkowych stosowanych przy sprzedaży towarów i usług.

Praktyczne omówienie sposobów rozpoznania nierzetelnego klienta pozwoli Państwu uniknąć przeterminowanych długów, a tym samym zredukować zatory płatnicze w Państwa firmie.

Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie odczytaniem wiedzy znajdującej się w podręcznikach prawa i ekonomii. Zostało opracowane w sposób autorski , w oparciu o 20-letnie doświadczenie zawodowe trenera, pozostającego aktywnym zawodowo windykatorem. Teraz również Państwo mają możliwość zdobycia tej cennej wiedzy i wykorzystania jej w swojej pracy zawodowej.

Program

 1. Źródła i sposoby uzyskiwania informacji o potencjalnym kliencie – SKIP TRACING
 2. Dokumenty i oświadczenia, które dobrze uzyskać od klienta.
 3. Propozycja Karty Klienta i Wniosku Kredytowego.
 4. Ankieta o Kliencie – jakie informacje powinni zdobyć nasi przedstawiciele handlowi, zanim podejmiemy współpracę z nowym kontrahentem.
 5. Jak przekonać klienta do naszych wymogów?
 6. Wykorzystanie informacji w celu zablokowania dłużnikowi możliwości swobodnego, dysponowania pieniędzmi, jeszcze przed uzyskaniem prawomocnego nakazu zapłaty.
 7. W jaki sposób poprawnie czytać akta Krajowego Rejestru Sądowego.
 8. Właściwa reprezentacja przedsiębiorcy przy zawieraniu umów. Zakres odpowiedzialności majątkowej. Uwaga na spółki cywilne.
 9. Co zrobić, gdy dłużnik kwestionuje istnienie zobowiązania? Prawo podatkowe w walce z dłużnikiem.
 10. Rodzaje zabezpieczeń osobistych i rzeczowych kredytu kupieckiego. Praktyczne konsekwencje poszczególnych zabezpieczeń.
 11. Właściwe wypełnienie weksla i deklaracji wekslowej. Uznanie długu, ugoda płatnicza.
 12. Umowy z osobami trzecimi. Ich rodzaje i różnice w skutkach jakie wywołują.
 13. Kogo i jak kredytować? Jak rozpoznać nierzetelnych klientów?
 14. Uwaga na oszustów gospodarczych. Sposoby wyłudzania towarów i usług.
 15. Praktyczne wskazówki pozyskiwania przydatnych informacji gospodarczych w Internecie.
 16. Czynniki sprzyjające „wychowywaniu” i „demoralizacji” finansowej kontrahenta.
 17. Jak długo czekać na pieniądze? Kalendarium działań windykacyjnych.
 18. Zasady monitoringu należności.

Serdecznie zapraszamy.

Należności pod specjalnym nadzorem cz. II - Komunikacja z dłużnikiem

Na szkoleniu EULEO nauczą się Państwo jak polubownie odzyskiwać należności bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu prowadzącego w sprawach windykacji, poznają Państwo praktyczne tajniki rozmów windykacyjnych oraz sposoby argumentacji wobec poszczególnych typów i postaw dłużników, metody wywierania presji oraz pozyskiwania informacji na temat dłużnej firmy.

Na naszym szkoleniu zdradzimy Państwu również jakich elementów komunikacji niewerbalnej używa dłużnik i w jaki sposób mogą Państwo na nie reagować. Ogromnym atutem szkolenia jest jego warsztatowy charakter.

Wszystkie zagadnienia omawiane są w oparciu o ćwiczenia oraz dyskusje na forum. Szczególną wagę przykładamy do wymiany doświadczeń między jego uczestnikami, dzięki czemu będą Państwo mogli wykorzystać w Państwa firmie sprawdzone przez innych metody windykacji polubownej, a tym samym zadbać o płynność finansową swojego przedsiębiorstwa. Po wzięciu udziału w naszym szkoleniu zawsze będą Państwo kontrolować rozmowę z dłużnikiem – a nie odwrotnie.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rozpoczęcie rozmowy. Skuteczne przedstawienie problemu.
2. Dlaczego klienci nie płacą? Postawy i taktyki stosowane przez klientów (dłużników).
3. Sposoby radzenia sobie z wymówkami klienta. Przejęcie kontroli nad sytuacją.
4. Typologia dłużników.
5. Negocjacje podstawą sukcesu – kiedy ustępować? Kiedy przyjąć twardą postawę?
6. Umiejętne formułowanie oczekiwań i ostrzeżeń wobec klienta. Czego klient nie powinien usłyszeć, jakich zwrotów unikać?
7. Efektywne pozyskiwanie informacji o kliencie/dłużniku. Weryfikacja zamiarów i możliwości finansowych.
8. Czynniki zakłócające prawidłową komunikację.
9. Jak sterować rozmową – prowokowanie i opanowywanie negatywnych emocji.
10. Z kim oprócz klienta (dłużnika) rozmawiać w sprawie spłaty należności? Jak dotrzeć do dłużnika unikającego rozmowy?
11. Warsztaty. Nauka praktycznego wykorzystania zdobytej na szkoleniu wiedzy.

Weksel jako metoda zabezpieczania kontraktów

Jednym ze skutecznych sposobów zabezpieczania zawieranych kontraktów jest stosowanie weksli.

Realizując misję świadczenia pomocy dla przedsiębiorstw w zakresie redukowania ryzyka utraty należności od kontrahentów, EULEO opracowało specjalne szkolenie na temat wykorzystania weksli w obrocie gospodarczym. Zagadnienie to stanowi poszerzenie wiedzy ze szkolenia EULEO Należności pod specjalnym nadzorem Cz. I, dotycząego zabezpieczania kontraktów i weryfikacji kontrahentów. Podczas warsztatu nauczymy Państwa czym jest weksel i jak prawidłowo posługiwać się nim w obrocie gospodarczym. Wiedza ta pozwoli Państwu zabezpieczać zawierane umowy, a w razie braku realizacji wynikających z nich świadczeń, ułatwią ich egzekwowanie w przyszłości. Dzięki nam unikną Państwo również często popełnianych błędów przy wypełnianiu weksli.

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych; wspólników i zarządców spółek oraz innej kadry menadżerskiej, księgowych, przedstawicieli handlowych i pozostałych osób biorących udział w czynnościach związanych z zawieraniem umów, przede wszystkim w obrocie handlowym.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Co to jest weksel i jakie są jego rodzaje?
2. Charakter zobowiązania wekslowego.
3. Do czego w praktyce służy weksel?
4. Weksel, a dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.
5. Jakie są elementy weksla? Co powinien zawierać?
6. Podstawowe klauzule wekslowe.
7. Ćwiczenie 1: sporządzanie weksla.
8. Co to jest awal i dlaczego warto się o niego postarać?
9. Ćwiczenie 2: sporządzanie awalu.
10. Jak przenieść prawa z weksla.
11. Przyjęcie, wizowanie i zapłata weksla.
12. Przedawnienie roszczeń wekslowych.
13. Co to jest weksel in blanco?
14. Co to jest deklaracja wekslowa? Komu i do czego jest potrzebna?
15. Jak wypełnić weksel in blanco? Jakie są skutki jego niewłaściwego wypełnienia?
16. Ćwiczenie 3: wypełnianie weksla in blanco

Obsługa procesów reklamacyjnych w przedsiębiorstwie

Dzięki szkoleniu EULEO uzyskają Państwo kompleksową, praktyczną wiedzę z zakresu obsługi procesów reklamacyjnych w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia obejmuje wszystkie istotne zagadnienia dotyczące tej tematyki – różnice między gwarancją a rękojmią, zakres odpowiedzialności sprzedawców wobec przedsiębiorców i konsumentów, sposób dokumentowania procesu reklamacyjnego itp. Istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej stanowi praktyczna część szkolenia – analiza konkretnych przypadków i metod postępowania w wybranych sytuacjach (case study).

W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości. Ze względu na tematykę i zakres poruszanych zagadnień, szkolenia są adresowane przed wszystkim do przedsiębiorców oraz pracowników mających kontakt z kontrahentami: sprzedawców, przedstawicieli handlowych i pracowników biur obsługi klienta. Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Różnice między gwarancją a rękojmią.
2. Zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec przedsiębiorców.
3. Zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumentów.
4. Zasady dokumentowania procesu reklamacyjnego.
5. Uprawnienia konsumenta.
6. Przypadki łamania praw konsumenta – case study.

Procedura dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym

W jaki sposób dochodzić roszczeń w postępowaniu sądowym? Z jakimi kosztami wiąże się takie postępowanie? Jak się do tego przygotować? Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w autorskim szkoleniu EULEO – „Procedura dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym”.

Uczestnik szkolenia pozna m.in. różne rodzaje postępowań sądowych, kwestie związane z wyborem sądu, opłatami i kosztami sądowymi, wady i zalety „e-sądów” oraz specyfikę postępowań w sprawach gospodarczych. Istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej stanowi praktyczna część szkolenia – analiza konkretnych przypadków i metod postępowania w wybranych sytuacjach (case study).

W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości. Ze względu na tematykę i zakres poruszanych zagadnień, szkolenia są adresowane przed wszystkim do pracowników działów księgowych, finansowych i prawnych, odpowiedzialnych za kwestię rozliczeń z kontrahentami oraz zarządzanie należnościami.

Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rodzaje postępowań (zwykłe, uproszczone, nakazowe, upominawcze).
2. Wybór sądu właściwego miejscowo dla rozstrzygnięcia sprawy.
3. Opłaty i koszty sądowe.
4. Rozkład ciężaru dowodu (udowodnienie swoich roszczeń).
5. Elektroniczne postępowanie upominawcze – wady i zalety e-sądu.
6. Specyfika postępowań w sprawach gospodarczych.

Zabezpieczenia wierzytelności

Przedsiębiorcy, szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego, coraz częściej szukają rozwiązań, które pozwolą im zabezpieczyć swój biznes i uzyskać zapłatę za dostarczony towar bądź usługę. Szkolenie EULEO kompleksowo przedstawia sposoby zabezpieczenia wierzytelności, skupiając się przede wszystkim na ich praktycznym zastosowaniu.

W programie szkolenia znajdują się m.in. zasady zabezpieczania wierzytelności oraz podział rodzajów zabezpieczeń (hipoteka, weksel, cesja, poręczenie, gwarancja bankowa i inne). Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział w jakich okolicznościach stosować poszczególne rodzaje zabezpieczeń, jak zminimalizować ryzyko i skutecznie zabezpieczać wierzytelności. Istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej stanowi praktyczna część szkolenia – analiza konkretnych przypadków i metod postępowania w wybranych sytuacjach (case study).

W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości. Ze względu na tematykę i zakres poruszanych zagadnień, szkolenia są adresowane przed wszystkim do przedsiębiorców (właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw), pracowników działów handlowych i finansowych.

Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podział rodzajów zabezpieczeń, ogólne omówienie zasad.
2. Hipoteka i jej rodzaje.
3. Zastaw umowny (zwykły) i rejestrowy.
4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
5. Cesja (przelew wierzytelności).
6. Weksle (własny i trasowany, zupełny i in blanco, poręczenie wekslowe).
7. Poręczenie cywilne
8. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa oraz akredytywa zabezpieczająca.
9. Inne możliwości zabezpieczeń (ubezpieczenia, kaucje, czynności z zakresu prawa cywilnego).

Szkolenia prawne w zakresie bezpieczeństwa działalności gospodarczej
(zamknięte)

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Prawo konkurencji. Jak konkurować zgodnie z prawem?

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa stanowi obecnie jedno z największych wyzwań stojących przed właścicielami i pracownikami firm.

W rozwój przedsiębiorstwa inwestowane są ogromne środki, dlatego wszelkie osiągnięcia i pomysły powinny być należycie chronione. Niewłaściwe konkurowanie na rynku niesie ze sobą ryzyko konieczności wypłaty znacznych odszkodowań. Osoby na których spoczywa taka odpowiedzialność powinny posiadać kompleksową wiedzę w tym zakresie.

Program szkolenia organizowanego przez EULEO obejmuje wszystkie istotne zagadnienia dotyczące tej tematyki – stosowanie umowy zakazie o nieuczciwej konkurencji, rodzaje i charakterystyka i konsekwencje czynów nieuczciwej konkurencji, czarny PR itp. Istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej stanowi praktyczna część szkolenia – analiza konkretnych przypadków i metod postępowania w wybranych sytuacjach (case study). W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości. Ze względu na tematykę i zakres poruszanych zagadnień, szkolenia są adresowane przed wszystkim do przedsiębiorców, pracowników działów kadr i finansowych, dyrektorów handlowych i dyrektorów ds. zakupów, przedstawicieli handlowych, sprzedawców oraz osób zarządzających informacjami i projektami stanowiącymi wartość gospodarczą przedsiębiorstwa (managerowie, projektanci, inżynierowie itp.).

Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy.
2. Rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji.
3. Czarny PR.
4. Konsekwencje nieuczciwej konkurencji. Uprawnienia przedsiębiorcy w związku z czynami nieuczciwej konkurencji.
5. Konsekwencje karne czynów nieuczciwej konkurencji.

Co powinni wiedzieć pracownicy firmy handlowej? Jak ustrzec się błędów?

Szkolenie EULEO dedykowane dla pracowników firm handlowych oferuje kompleksową wiedzę w zakresie zawierania umów.

Wieloletnie doświadczenie trenera pozwoliło opracować kompletny program, dzięki któremu każdy uczestnik szkolenia przyswoi wiedzę teoretyczną niezbędną w pracy handlowca oraz pozna praktyczne sposoby na uniknięcie błędów i pomyłek, które mogą okazać się kosztowne w skutkach. Program szkolenia obejmuje m.in. sposoby zawierania umów, obowiązki jakie spoczywają na obydwu stronach zawierających umowę, sposób dokumentacji pełnomocnictw, prawidłowe przygotowanie wszystkich dokumentów. Istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej stanowi praktyczna część szkolenia – analiza konkretnych przypadków i metod postępowania w wybranych sytuacjach (case study). W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości. Ze względu na tematykę i zakres poruszanych zagadnień, szkolenia są adresowane przed wszystkim do przedsiębiorców, oraz pracowników zajmujących się obsługą klienta – przedstawicieli handlowych, sprzedawców, pracowników biur obsługi klienta.

Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Sposoby zawierania umów.
2. Kiedy zawarta jest umowa?
3. Obowiązki stron umowy sprzedaży.
4. Pełnomocnictwa – sposób dokumentacji.
5. Zagrożenia związane z nieprawidłową dokumentacją zawieranych umów.
6. Zawieranie umów z konsumentami w lokalu i poza lokalem przedsiębiorstwa.

Obowiązki przedsiębiorców wobec Krajowego Rejestru Sądowego

Szkolenie EULEO kompleksowo przedstawia obowiązki przedsiębiorców wobec Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnik szkolenia zdobędzie wszystkie informacje i umiejętności niezbędne do prawidłowego zamieszczania i aktualizowania informacji w KRS, m.in. podstawowe informacje na temat KRS, zakres udostępnianych tam informacji oraz skutki jakie niesie za sobą brak aktualizowania danych. Istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej stanowi praktyczna część szkolenia – analiza konkretnych przypadków i metod postępowania w wybranych sytuacjach (case study).

W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości. Ze względu na tematykę i zakres poruszanych zagadnień, szkolenia są adresowane przed wszystkim do przedsiębiorców, pracowników działów księgowych, finansowych i prawnych.

Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Krajowy Rejestr Sądowy – podstawowe informacje.
2. Dane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Skutki braku aktualizacji danych.
4. Rodzaje orzeczeń sądowych w postępowaniu o wpis.
5. Case study.

Klauzule niezbędne i przydatne w umowach

Jakie elementy powinna zawierać umowa? Jakie klauzule można stosować aby odpowiednio zabezpieczyć kontrakt? Jakich zapisów unikać? Na jakie kwestie zwracać szczególną uwagę? Odpowiedzi na powyższe pytania z pewnością pozwolą Państwu stosować klauzule, które skutecznie zabezpieczą podpisywane umowy, a w przypadku problemów z nierzetelnym kontrahentem będą stanowiły podstawę do podjęcia działań windykacyjnych.

Warto stosować takie zapisy, aby zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo i w jeszcze większym stopniu ograniczać ryzyko utraty należności.

Szkolenie EULEO dotyczące klauzul i zapisów w umowach skupia się przede wszystkim na części praktycznej, dostarczając uczestnikowi wiedzę i umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w codziennej pracy. Analiza przykładowych zapisów i dyskusja na ich temat pozwoli na jeszcze lepsze zrozumienie omawianych kwestii. W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości. Ze względu na tematykę i zakres poruszanych zagadnień, szkolenia są adresowane przed wszystkim do przedsiębiorców (właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw), pracowników działów handlowych i finansowych.

Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Istotne elementy umów.
2. Klauzule dot. warunków płatności i zabezpieczeń.
3. Klauzule Incoterms.
4. Klauzule dot. kar umownych.
5. Klauzule dot. wyboru prawa i sądu.
6. Praktyczna analiza zapisów umów.

Postępowanie upadłościowe

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące postępowań upadłościowych od teraz w jednym miejscu! Szkolenie organizowane przez EULEO przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty związane z przeprowadzaniem postępowań upadłościowych.

Począwszy od podstaw do ogłoszenia upadłości i rodzajów postępowań upadłościowych, poprzez przebieg postępowania upadłościowego i jego wpływ na inne toczące się postępowania, skończywszy na pozostałych sposobach zakończenia działalności. Istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej stanowi praktyczna część szkolenia – analiza konkretnych przypadków i metod postępowania w wybranych sytuacjach (case study).

W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości. Ze względu na tematykę i zakres poruszanych zagadnień, szkolenia są adresowane przed wszystkim do właścicieli firm i przedsiębiorstw, pracowników działów Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Upadłość przedsiębiorstwa – znaczenie i rodzaje w polskim prawie upadłościowym.
2. Podstawy ogłoszenia upadłości.
3. Przebieg postępowania upadłościowego: zgromadzenie wierzycieli, podział funduszy masy upadłości, zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego).
4. Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu.
5. Wpływ postępowania upadłościowego na toczące się postępowania sądowe, egzekucyjne i administracyjne.
6. Inne sposoby zakończenia działalności spółek (rozwiązanie i likwidacja).

Postępowanie egzekucyjne z punktu widzenia Wierzyciela

Postępowanie egzekucyjne stanowi jedną z podstawowy dróg do odzyskania należności od nierzetelnego kontrahenta, szczególnie jeśli wcześniejsze, polubowne działania nie przyniosły rezultatu. Warto dobrze przygotować się do takiego postępowania, aby zwiększyć swoje szanse na odzyskanie pieniędzy.

Szkolenie „Postępowanie egzekucyjne z punktu widzenia Wierzyciela” przedstawia wszelkie istotne aspekty związane z postępowaniem egzekucyjnym – rola komornika sądowego, prowadzenie postępowania i nadzór nad egzekucją oraz informacje o kosztach zgodnie z Ustawą o komornikach sądowych i egzekucji. Istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej stanowi praktyczna część szkolenia – analiza konkretnych przypadków i metod postępowania w wybranych sytuacjach (case study). W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości. Ze względu na tematykę i zakres poruszanych zagadnień, szkolenia są adresowane przed wszystkim do pracowników działów księgowych, finansowych i prawnych, odpowiedzialnych za kwestię rozliczeń z kontrahentami oraz zarządzanie należnościami.

Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Instytucja komornika sądowego.
2. Wybór komornika i prowadzenie postępowania egzekucyjnego: wymogi wniosku o wszczęcie egzekucji, poszukiwanie majątku dłużnika, zajęcia ruchomości, nieruchomości, wierzytelności).
3. Nadzór nad egzekucją i środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym.
4. Koszty egzekucji wg Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Szkolenie zorganizowane przez EULEO kompleksowo przedstawia pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów.

Uczestnik szkolenia pozna różnice pomiędzy alternatywnymi sposobami a postępowaniem sądowym oraz uzyska szczegółowe informacje na temat mediacji i technik mediacyjnych, arbitrażu i negocjacji. Istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej stanowi praktyczna część szkolenia – analiza konkretnych przypadków i metod postępowania w wybranych sytuacjach (case study).

W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości. Ze względu na tematykę i zakres poruszanych zagadnień, szkolenia są adresowane przed wszystkim do przedsiębiorców (właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw), pracowników działów handlowych i finansowych.

Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Mediacje cywilne i gospodarcze.
2. Techniki mediacyjne.
3. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów.
4. Arbitraż (sąd polubowny).

Ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego

Ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego wniosły wiele zmian, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

W czasie szkolenia organizowanego przez EULEO szczegółowo poznają Państwo te z nich, które mają największe praktyczne znaczenia dla Wierzycieli. Istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej stanowi praktyczna część szkolenia – jak zmiany wpłyną na pracę przedsiębiorstw.

W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości. Ze względu na tematykę i zakres poruszanych zagadnień, szkolenia są adresowane przed wszystkim do pracowników działów handlowych, księgowych, finansowych i prawnych.

Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany w zakresie wymagań pism procesowych, pism przygotowawczych oraz postępowań odrębnych (nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Zmiany dotyczące postępowania nakazowego (nowelizacja Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).
3. Zmiany w zakresie doręczeń (nowelizacja Prawa pocztowego).
4. Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego).

Samodzielna windykacja należności – czy wierzycielowi wszystko wolno?

Coraz więcej firm i przedsiębiorstw ma problemy z kontrahentami, którzy nie regulują należności w terminie. Zatory finansowe poważnie utrudniają prowadzenie biznesu i mogą stanowić przyczynę poważnych problemów, dlatego firmy często decydują się na samodzielną windykację należności.

Należy jednak pamiętać, iż takie działania mogą być prowadzone w ograniczonym zakresie, a wszelkie przypadki przekroczenia kompetencji dłużnik może wykorzystać przeciwko nam.

Szkolenie EULEO kompleksowo przedstawia kwestię samodzielnej windykacji należności, zakres uprawnień wierzyciela, argumenty i narzędzia, którymi można się posługiwać w takiej sytuacji wraz ze wszystkimi konsekwencjami. Istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej stanowi praktyczna część szkolenia – analiza konkretnych przypadków i metod postępowania w wybranych sytuacjach (case study). W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości.

Szkolenia są adresowane przed wszystkim do pracowników działów księgowych i finansowych oraz osób które zajmują się windykacją w ramach wewnętrznych struktur firmy. Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest stalking?
2. Ochrona danych osobowych a windykacja dłużnika – konsument i przedsiębiorca?
3. Kiedy dzwonić?
4. Czy każdy argument jest dozwolony?
5. Informowanie w internecie o zadłużeniu.
6. Czarne listy dłużników.
7. „Państwo naruszacie moje dobra osobiste!” – czy to prawda?
8. Konsekwencje cywilnoprawne niewłaściwych działań windykacyjnych.
9. Umieszczenie dłużnika w Biurze Informacji Gospodarczej. Na co uważać – aspekty karne.

Jak bezpiecznie zawierać kontrakty małe i duże?

Każdy nowa umowa zawarta przez przedsiębiorstwo wiąże się z pewnym ryzykiem. Niezależnie od przedmiotu czy wysokości kontraktu, nieuczciwy kontrahent może przysporzyć przedsiębiorcom wielu problemów.

Warto już wcześniej wziąć pod uwagę taką ewentualność i podjąć działania, które ograniczą potencjalne ryzyko do minimum. Osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i mogą skutecznie chronić swoje przedsiębiorstwo. Uczestnicy szkolenia organizowanego przez EULEO poznają prawa i obowiązki wynikające z różnych typów umów, dowiedzą się jak zabezpieczać umowy, które elementy można modyfikować i jak unikać błędów. Istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej stanowi praktyczna część szkolenia – analiza konkretnych przypadków i metod postępowania w wybranych sytuacjach (case study).

W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości. Ze względu na tematykę i zakres poruszanych zagadnień, szkolenia są adresowane przed wszystkim do przedsiębiorców, oraz pracowników zajmujących się zawieraniem kontraktów i obsługą klienta – przedstawicieli handlowych, sprzedawców, pracowników biur obsługi klienta.

Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Umowa sprzedaży – prawa i obowiązki.
2. Umowa najmu – prawa i obowiązki.
3. Umowa o dzieło i o roboty budowlane – prawa i obowiązki.
5. Co można modyfikować w umowie? Granice swobody zawierania umów.
6. „Nie da się”, czyli o typowych zabezpieczeniach umów.
7. Najczęściej popełniane błędy przy zawieraniu umów. Case study.

Prowadzenie sklepu internetowego – jak ustrzec się błędów?

Coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się na sprzedaż swoich produktów przez Internet, a dzięki ogólnodostępnym programom i systemom sprzedażowym, założenie sklepu internetowego nie stanowi obecnie żadnego problemu.

Należy jednak pamiętać o szeregu zasad, których należy przestrzegać, aby działalność prowadzona w ten sposób była zgodna z prawem.

Program szkolenia EULEO kompleksowo przedstawia zasady prowadzenia sklepu internetowego, od stworzenia odpowiedniego regulaminu, przez wzorce umów i obowiązki sprzedawcy wobec kupującego, do przykładów stosowania niedozwolonych klauzul i zapisów. Istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej stanowi praktyczna część szkolenia – analiza konkretnych przypadków i metod postępowania w wybranych sytuacjach (case study).

W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości. Szkolenie jest adresowane zarówno do osób, których działalności opiera się wyłącznie na handlu w Internecie, jak i do przedsiębiorców, dla których sklep internetowy stanowi dodatkowy kanał sprzedaży. Informacje zawarte w programie szkolenia będą użyteczne zarówno dla właścicieli, jak i pracowników zajmujących się obsługą klientów. Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Regulamin sklepu internetowego.
2. Wzorce umów.
3. Obowiązki sprzedawcy prowadzącego sklep internetowy.
4. Szczególne uprawnienia konsumentów związane ze sprzedażą na odległość.
5. Postępowanie o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone – case study – jak zbankrutować stosując klauzule niedozwolone?

Odpowiedzialność Zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Szkolenie kompleksowo przedstawia zakres odpowiedzialności członków zarządu na podstawie Kodeksu spółek handlowych.

Program szkolenia obejmuje m.in. prawa i obowiązki członków zarządu spółek kapitałowych, zakres odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe, szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem. Uczestnicy poznają również najczęściej stosowane sposoby obrony członka zarządu w procesie przed roszczeniami wierzyciela spółki. Istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej stanowi praktyczna część szkolenia – analiza konkretnych przypadków i metod postępowania w wybranych sytuacjach (case study).

W każdym momencie szkolenia uczestnicy mogą również zgłaszać prowadzącemu swoje uwagi i pytania, aby na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości. Ze względu na tematykę i zakres poruszanych zagadnień, szkolenia są adresowane przed wszystkim do członków zarządu spółek oraz pracowników działów księgowych i finansowych i prawnych. Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych, dostępnych na rynku szkoleń, nie jest wyłącznie przedstawieniem wiedzy teoretycznej, zawartej w opracowaniach z zakresu prawa i ekonomii. Zostało od podstaw opracowane i jest prowadzone przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianej tematyki. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, iż wiedza zdobyta w czasie naszych szkoleń będzie aktualna, i co najistotniejsze, użyteczna w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Prawa i obowiązki członka zarządu w spółce kapitałowej.
2. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku.
3. Bezskuteczność egzekucji wobec spółki – zakres odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu.
4. Szkoda wyrządzona działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki – odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki i wspólników.
5. Terminy przedawnienia roszczeń.
6. Najczęściej stosowane sposoby obrony członka zarządu w procesie przed roszczeniami wierzycieli spółki.
7. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego.
8. Case study.