fbpx
ODDAJ DO WINDYKACJI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EULEO G. Grzesiak spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22, kod pocztowy: 31-231, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431598, nr NIP: 945-19-46-623, telefon 12 666 0 666, adres e-mail: biuro@euleo.pl
2. Celem zbierania danych jest przetwarzanie adresu e-mail do przesyłania ofert handlowych i newslettera.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji tego uprawnienia należy skontaktować się z administratorem przesyłając odpowiednie żądanie pocztą e-mail pod adres rodo@euleo.pl lub pocztą tradycyjną pod adres siedziby Administratora.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z Systemu.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kancelarii EULEO M. Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251038, nr NIP: 945-20-52-460

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywnego korzystania przez Pana/Panią z Systemu, a w przypadku braku logowania do systemu przez kolejne 3 lata, będą trwale usunięte.